FANDOM


0. Gontranno Sanctuary (Sanktuarium Gontranno)

1. Anathema (Anatema)

2. St. Petersburg Stakeout (Zasadzka w St. Petersburgu)

3. Kirov Park Meeting (Spotkanie w parku Kirowa)

4. Tubeway Torpedo (Torpeda w tunelu)

5. Invitation To A Party (Zaproszenie na przyjęcie)

6. Tracking Hayamoto (Śledząc Hayamoto)

7. Hidden Valley (Ukryta dolina)

8. At The Gates (U bram)

9. Shogun Showdown (Ostateczna rozgrywka shoguna)

10. Basement Killing (Zabójstwo w piwnicy)

11. Graveyard Shift (Cmentarna zmiana)

12. The Jacuzzi Job (Zlecenie w jacuzzi)

13. Murder At The Bazaar (Morderstwo na bazarze)

14. Motorcade Interception (Zasadzka na konwój)

15. Tunnel Rat (Szczur tunelowy)

16. Temple City Ambush (Zasadzka w Mieście Świątyń)

17. Death of Hannelore (Śmierć Hannelora)

18. Terminal Hospitality (Zabójcza gościnność)

19. St. Petersburg Revisited (Znowu w St. Petersburgu)

20. Redemption At Gontranno (Odkupienie w Gontranno)